Doradztwo podatkowe:
Oferujemy przedsiębiorstwom, przedstawicielom wolnych zawodów, zarządcom masy upadłościowej oraz stowarzyszeniom i fundacjom pełen zakres usług w zakresie rachunkowości finansowej i rozrachunków z tytułu wynagrodzeń.

Ponadto sporządzamy na zlecenie naszych Klientów roczne sprawozdania wymagane zgodnie z przepisami prawa bilansowego i podatkowego, a także zeznania podatkowe, niezależnie od tego, czy rachunkowość finansowa i rozrachunki z tytułu wynagrodzeń były wcześniej prowadzone przez naszą kancelarię.

Osobom prywatnym, oprócz sporządzania deklaracji podatkowych, oferujemy opracowywanie koncepcji przekazania majątku lub sugestji biznesowej.

Dopełnieniem naszej oferty są usługi w zakresie restrukturyzacji i konwersji, łącznie z kwestiami dotyczącymi podatku dochodowego, podatku VAT oraz opodatkowania nabycia gruntu.

Audyt:
Jako zespół biegłych rewidentów przeprowadzamy ustawowe i dobrowolne audyty sprawozdań finansowych oraz audyty specjalne na zlecenie firm.

Na zlecenie biegłych rewidentów i przedsiębiorstw przeprowadzamy audyty systemów IT zgodnie ze standardem IDW PS 330 oraz certyfikacje oprogramowania zgodnie ze standardem IDW PS 880.

Doradztwo biznesowe:
Nasze usługi w zakresie doradztwa biznesowego skierowane są przede wszystkim do przedsiębiorstw, przedstawicieli wolnych zawodów oraz stowarzyszeń i fundacji, i wiążą się z zagadnieniami z zakresu finansów i kontrolingu. Na zlecenie naszych Klientów wdrażamy systemy rachunkowości finansowej i kontroli lub udzielamy wsparcia w tym zakresie.

 
 


 


Unser Profil bei XING

Drucken

Haftungsausschluss & Datenschutz

Impressum