Oprócz obowiązków w zakresie księgowości wynikających z prawa upadłościowego, na przedsiębiorstwie będącym w trakcie postępowania upadłościowego nadal spoczywają obowiązki księgowe wynikające z prawa bilansowego i podatkowego (roczne i skonsolidowane sprawozdania finansowe).

Jako zespół doradców podatkowych i biegłych rewidentów, w czasie trwania postępowania upadłościowego prowadzimy rachunkowość finansową oraz rozrachunki z tytułu wynagrodzeń, a także przygotowujemy bądź weryfikujemy ustawowo wymagane sprawozdania finansowe, kierując się wskazówkami w zakresie księgowości publikowanymi przez Instytut Rewidentów (IDW).

Mamy doskonale ugruntowaną wiedzę na temat specyfiki postępowania upadłościowego w zakresie podatku dochodowego i podatku VAT. W przygotowaniu rocznych sprawozdań finansowych, jak również w prowadzeniu bieżących rachunków finansowych i sporządzaniu deklaracji podatkowych w postępowaniu upadłościowym uwzględniamy odpowiednio § 17 ustawy o VAT (UStG) i § 55 ustawy Prawo upadłościowe (InsO), według obecnego stanu prawnego.

Oferujemy również wsparcie w zakresie audytu podatkowego w postępowaniu upadłościowym, a także podejmujemy na zlecenie Klienta odpowiednie środki odwoławcze.  

 


 


Unser Profil bei XING

Drucken

Haftungsausschluss & Datenschutz

Impressum